გრაფიტის ფხვნილი

გრაფიტის ფხვნილი

  • გრაფიტის ელექტროდის ფხვნილი

    გრაფიტის ელექტროდის ფხვნილი

    ეს არის ერთგვარი გვერდითი პროდუქტი გრაფიტის ელექტროდისა და ძუძუს დამუშავებისას.ჩვენ ვამზადებთ ნახვრეტს და ძაფს ელექტროდში, ვაყალიბებთ ძუძუს ძაფით და ძაფით.ისინი გროვდება სადინარში შეგროვების სისტემით და უხეშად ასუფთავებენ წვრილ ფხვნილს და ჭუჭყიან ფხვნილს.

  • გრაფიტიზებული ნავთობის კოკა (რეკარბურიზატორი)

    გრაფიტიზებული ნავთობის კოკა (რეკარბურიზატორი)

    ეს არის LWG ღუმელის გვერდითი პროდუქტი.ნავთობის კოქსი გამოიყენება როგორც სითბოს საიზოლაციო მასალა ელექტროდის გრაფიტიზაციის დროს.გრაფიტიზაციის პროცესთან ერთად გვაქვს გრაფიტის ელექტროდი, ასევე ქვეპროდუქტი გრაფიტირებული ნავთობის კოქსი.2-6მმ ზომის ნაწილაკი უფრო მეტად გამოიყენება რეკარბურიზატორად.წვრილი ნაწილაკი სკრინინგდება ცალკე.